На 29 септември 2016 г. се състоя ежегодния технологичен ден на Omikron в България, организиран от Глобал Консултинг. На събитието бяха представени тенденциите в областта на разплащанията и в развитието на Omikron Communication Platform. Обърнато бе специално внимание...