Съвместно с нашия партньор Informatica организираме семинар по актуалната тема за съответствие с новата правна рамка на ЕС –  Директивата (EC) 2016/679 за защита на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR) и Директивата за платежните услуги PSD2.

Събитието ще се състои в офиса на Глобал Консултинг на ул. „Узунджовска” №7-9, ет. 2 от 10:00 до 12:00 часа на 10 март 2017 г.

Ще ви запознаем с опита на Informatica и техните решения в подкрепа на изискванията, които налагат регулациите в областта на защита на личните данни и платежните услуги. Специалистите от Informatica ще споделят своята експертиза по въпросите свързани с прилагането на новите регулации и технологичните възможности за тяхната реализация.

Корпорация Informatica е водещ производител на софтуер в областта на интеграция, управление и защита на данните. С тях организациите постигат конкурентно предимство, тъй като разполагат със защитени, цялостни и достоверни данни в съответствие с актуалните регулаторни изисквания. Така се улесняват процесите по взимане на решения и се разкриват нови начини за развитие на бизнеса.

Надяваме се да присъствате или да упълномощите Ваш представител за участие в събитието.

Моля, потвърдите Вашето участие на телефон (02) 986 8720 и 986 1287 или на email: sales@global.bg до 1 март 2017 г.