Диана Джендова, управител на „Глобал Консултинг“ , пред banker.bg

Глобал Консултинг е оторизиран дистрибутор на американската корпорация Infomatica и презентация по темата за “Поверителност на данните“ направи г-н Моти Садовски, регионален директор, Informatica на конференцията под надслов „Четвъртата революция в банкирането“. Разговаряме с г-жа Диана Джендова, управител на Глобал Консултинг.

Вие сте компания на повече от 20 години, как се постига това?

– Ние винаги сме се старали да бъдем полезни на клиентите и да им представяме водещи решения и технологии на световно ниво. Смятам, че това е успешния подход в бизнеса. Да сме новатори и експерти по горещи теми, технологични решения, които са на гребена на вълната.

Как отговаряте на новите изисквания за повишена сигурност при обработката на данни и поверителна информация, когато става въпрос за най-чувствителния сектор – финансовите услуги?

– Ускореното развитие на технологиите, доведе до определения като „Четвъртата революция“ или Индустрия 4.0. Това от своя страна е един двупосочен процес – развитие на услугите от една страна и на клиентските очаквания от друга. Все повече услуги са дигитализирани и клиентите ги ползват седейки удобно в къщи или офиса, като и самите  плащания и финансови услуги еволюират и вече можем да ги правим през мобилните си устройва от всяка точка по света. Нашият партньор, Омикрон например, са водеща европейска компания, експерти в електронното банкиране. Щастливи сме, че техни решения се ползват от няколко български банки.

Този обмен на чувствителна информация и клиентски данни, когато се извършват електронните плащания и услуги, обаче дава възможност на недоброжелателите да използват редица похвати, чрез които да извършват злоупотреби и финансови измами. И няма как да бъде по-различно, тъй като постоянната работа и обмен на лични данни, както и множеството комуникационни устройства, при ползването на електронни услуги и онлайн банкиране значително повишават рисковете от появата на системни „дупки“, които се използват като уязвимост при евентуални хакерски атаки.

Как може да се противопоставим на злонамерените действия и в същото време да се възползваме от технологиите?

– Точно такива решения за изграждане на цялостна стратегия за управление и защита на данните предлага нашият партньор, американската корпорация Informatica. От една страна те се стремят да бъдат в полза на организациите при спазването на нормативите изисквания произтекли от влизането в сила на директивната за защита личните данни  (GDPR)  и платежните услуги (PSD2). От друга страна да няма пречки пред развитието и ползването на високотехнологични решения от клиентите. Защото всяка една организация има ясни цел и една от тях обикновено е свързана с предлагането на по-добри услуги и в резултат формирането на по-добри приходи и печалба. В тази област Informatica също предлага много интересни и полезни решения за различните видове бизнес сектори.

Конкретно по въпроса, за да се предпазим от злонамерените действия, Informatica предлага няколко решения, които са предназначени за защита на чувствителни данни. Г-н Моти Садовски, регионален директор от Informatica ни представи някои от тях. Secure@Source и Information data catalog (EDC) са предназначени за автоматизирано откриване и класифициране на чувствителните данни в организацията, оценка на риска и тяхното управление. В решението се имплементират фирмените  политики за достъп и роли на потребителите и на тази база, се определя, кои служители до каква информация и чувствителни данни могат да имат  достъп. Също така се получават известия при опит за неоторизиран достъп до данните.

Г-н Моти Садовски, Регионален Директор, Информатика

Друг вид защита е маскирането на данните. Там в зависимост от бизнес процесите и конкретната необходимост г-н Садовски ни показа как се прилагат два подхода за маскиране на данните – постоянно или динамично. Първият вид се използва когато ни трябва извадка данни, които съдържат чувствителна информация, например за тестови или други цели, и които трябва да бъдат използвани от външни за организацията страни, например екип разработчици. Тогава данните се маскират постоянно, като се запазва тяхната структура и логика и тези които ги ползват може и да не разберат, че това не са действителни данни. Този процес също така поради своята целесъобразност е необратим. Другият вид маскиране, който е много актуален към момента, е динамичното маскиране. При заявка от потребител за достъп до данните, например за аналитична справка, и в зависимост от неговите права, той вижда частично или изцяло маскирани данни. Те отново са във вид и структура като реалните данни, но съдържанието е маскирано и така се опазва чувствителната клиентска информация.

Позната ли е Informatica в България? При какъв тип клиенти може да се прилагат нейните решения?

– За Informatica е важно да отбележим, че прилага цялостен подход по управление на данните в организацията. Решенията на Informatica са обединени в единна платформа, а също така могат да функционират и по отделно, в зависимост от конкретните нужди на клиента. Както споменах Informatica предлага решения за цялостно управление на данните – от тяхното създаване и разпространение в организацията по различните системи и екипи, които ги ползват, до тяхното архивиране и оттегляне от употреба. Това не е еднократно действие а процес. Така че може да кажем, че Informatica подпомага  организациите, които се стремят към „дигитална трансформация“ и желаят да подобрят своите бизнес резултати, като използват нови организационни модели и информационни системи, с които да предоставят новите услуги на своите клиенти.

Именно Informatica предлага интегрирана платформа за управление на данните, базирана на възможностите на изкуствения интелект (AI), наречена ClAIre. Всяка организация, която би желала да изгради „стратегия за управление на данните“ като част от своята „дигиталната трансформация“, ще  открие, че интегрираната платформа на Informatica е най-цялостното решение на ИТ пазара. Тя работи с големи обеми от данни, без значение какъв е техния тип, дали са в организацията или в облачна инфраструктура и в допълнение умело прилага машинно обучение и изкуствен интелект. Именно тези AI възможности позволяват на решенията на Informatica да проучат данните в  организацията и да подобрят както резултатите във времето така и стойността, която бизнес потребителите могат да получат от тези решения.

В България Informatica се ползва от клиенти във финансовия, държавния и ютилити сектор, които значително са подобрили процесите си по обработка и управление на данните. Решенията на Informatica  са много полезни и при процесите, все по актуални и у нас, когато компании се сливат, тъй като предлага средства за безупречна интеграция и стандартизация на данните от всички източници.

За повече информация за събитието натиснете тук