Финансовият технологичен форум премина под мотото Дигитализацията  – катализатор за модернизация на финансовия сектор“. Глобал Консултинг и Informatica, участваха като официален партньор на 20-то издание на събитието. Пьотр Сковронски от Informatica представи темата за GDPR като предимство за бизнеса.

Като фактор за успех във финансовия сектор се открои темата за оптимизиране на клиентското преживяване. В основата на промяната, стоят именно регулаторните изисквания. Организациите най-често ги приемат като допълнителна тежест, но всъщност те могат да им донесат и голямо конкурентно предимство. Съвсем естествено, в центъра на дискусията бяха Регламента за защита на личните данни GDPR и втората Директива за платежните услуги PSD2.

„GDPR представлява голяма възможност да развием своя бизнес и да тръгнем по пътя на дигиталната трансформация“, коментира Пьотр Сковронски, мениджър за територията на Източна Европа, включително България, в Informatica. Той обясни, че чрез регламента европейската общност се стреми да подобри работата на организациите и да ги подготви за предизвикателствата на бъдещето.

Независимо от кой сектор са, компаниите се нуждаят от адекватни и правилни данни. Младите хора обаче са готови да предоставят фалшива лична информация онлайн, тъй като се притесняват, че тя не е добре защитена. „Това е голяма спирачка за бизнеса, който би искал да разбере своите клиенти, за да може да развие новите си продукти. GDPR има за цел да помогне да се задържат потребителите, като им бъде гарантирано, че личните им данни са защитени и няма да се злоупотребява с тях“, подчертава Сковронски. Спазвайки европейския регламент, финансовите институции не само ще спечелят доверието на клиентите, но и се очаква да привлекат около 40% повече потребители.

В крайна сметка без дигиталната трансформация не може да има добро клиентско преживяване. Но в един по-консервативен сектор, какъвто е банковият, потребителят се оказва онзи важен фактор, който може бързо да инициира промени и да насочва към създаването на нови продукти и услуги.

„Развитието на информационните технологии в областта на платежните услуги дава възможност за по-иновативни, конкурентни и ефективни платежни услуги, които имат широко разпространение сред клиентите. В страната нарастването на безналичните плащания през последните години е много сериозно“, каза Нина Стоянова, която е подуправител на управление „Банково“ в БНБ.

Повече за форума можете да видите на сайта на събитието и в Computerworld.