Плащанията, наредени през MultiCash класическата версия, вече може да се подпишат отдалечено от клиентите на Банка ДСК чрез мобилното приложение MC@Sign+. Като допълнително средство за сигурност при вход и подписване на плащания чрез MC@Sign+ се използва софтуерен token. За целта на телефона на потребителя се инсталира допълнително приложение MC_Token. С него се осигурява допълнителна защита при вход в приложението MC@Sign+ и подписване на плащания. Приложението MC_Token позволява потребителите да се идентифицират допълнително чрез ПИН или в зависимост от операционната система на телефона чрез използване на биометрични данни – пръстов отпечатък или лицево разпознаване.

С цел улесняване на потребителите в мобилното приложение MC@Sign+ е добавена опцията клиентите да подписват няколко превода едновременно.

Двете приложения заедно осигуряват на бизнес клиентите удобство и гарантирана сигурност на преводите, подписани чрез мобилното приложение.

По отношение на Web версията на клиентите на Банка ДСК е добавена възможност за вход и подписване на плащания чрез използване на QR-code. Това сканиране отново се осъществява чрез инсталиране и използване на софтуерния токен на мобилното приложение MC_Token.

Екипът на Глобал Консултинг, като партньор на Оmikron за България, заедно с екип на дирекция „Електронни канали“ в Банка ДСК, успешно завърши проекта и стана първия пилотен клиент на услугата.