Участие в семинар организиран от Българската асоциация за лекарствена информация

На 30 март се състоя семинар, организиран от Българска асоциация за лекарствена информация (БАЛИ). Диана Джендова, управител на Глобал Консултинг, представи темата за GDPR – основни положения и предизвикателства пред фирмите. Какво е необходимо да предприемат организациите, за да постигнат съответствие с изискванията на регулацията и основни насоки за сигурно събиране, съхраняване, обработване и защита на лични данни.  Посочиха се конкретни стъпки за реализация на подобен проект, а именно:

  • Анализ на текущото състояние – Доколко съществуващото положение, процедури, правила, системи отговарят на изискванията за защита на данните? Каква е потенциалната опасност от санкции?
  • Изготвяне на план за действие – Какво точно трябва да направи организацията, за да отговори на изискванията на GDPR – нови правила и процедури, организационни и технологични промени.
  • Изпълнение на плана за действие – Промяна на организационната структура и създаване на роли и отговорности спрямо сигурността на данните, съставяне на нови или  актуализиране на съществуващи политики и процедури, и при необходимост внедряване на нови технически средства – софтуерни и хардуерни решения.

Диана Джендова, направи и кратко представяне на решения предназначени за защита, управление и сигурност на данните на американската компания Informatica, която Глобал Консултинг представлява за България.

На събитието бяха разгледани още и темите за актуалната регулаторна рамка при козметичните продукти и хранителните добавки, метаболитен синдром – превенция при мъже и жени, безопасност при храни и надзор на пазара, лекарствени продукти с добре установена употреба; биопринтинг – приложение на 3-D и 4-D принтиране при лекарствени продукти.

В семинара участваха над 140 регулаторни експерти от индустрията, регулаторните органи и академията. Събитието беше открито от Богдан Кирилов, зам. директор на Изпълнителна агенция по лекарства /ИАЛ/, проф. Захарина Савова, зам.- директор на Медицински колеж – София, проф. Татяна Бенишева, председател на БАЛИ, МУ – София, ФОЗ, проф. Добриана Сиджимова, зам. председател на БАЛИ, МУ – София, ФОЗ и други.