Технологично и визуално обновеното клиентско приложение MultiCash 4.0 на Omikron Systemhaus  вече е в реален режим. Глобал Консултинг е първият от клиентите на Банка ДСК и Райфайзенбанк България, който мигрира успешно своето електронно банкиране към MultiCash 4.0.

MultiCash 4.0 е десктоп приложение за електронни разплащания в лева и валута в MT и XML формат, което напълно отговаря на съвременните изисквания за сигурност, удобство и интуитивен дизайн.

Тази версия предлага изцяло нов потребителски интерфейс и възможности за персонализиране изгледа на приложението. Централизираното съхранение на основните данни, изпълнението на няколко операции от един екран на приложението, подобреното управление на файловете и улесненото администриране и поддръжка са важни предимства на MultiCash 4.0.

Друга новост в последната версия е наличието на Dashboard (информационно табло). Приложението предлага възможности за настройване на таблото, така че да показва нужната на потребителя информация.

Дългогодишното ни съвместно партньорство и технологичния опит на Глобал Консултинг са ключов фактор за успешно внедрените системи на нашия пазар. Осигуряваме качествени услуги за поддръжка, обучения и интеграция на решенията на Оmikron.

За повече информация се свържете с нас!

multicash4_0