От януари 2018 г. влезе в сила ревизираната европейска директива за плащанията (PSD2).

PSD2 се стреми да насърчава иновациите, да гарантира сигурността на платежните услуги и да осигурява по-сигурна защита за потребителите. Предоставя се рамка за доставчиците на трети страни, които предлагат достъп до сметки, като създава сигурна правна основа за нови услуги.

Продуктите на Omikron са напълно подготвени, така че банките да могат да гарантират съответствие с новата директива:

Отворени банкови приложно-програмни интерфейси (API)
Напълно интегриран интерфейс „Достъп до сметки “ (XS2A) е осигурен за всички канали на комуникационната платформа Omikron. Този интерфейс гарантира, че банките могат да поддържат доставчиците на услуги за плащания и за информация по сметки. Данните се обменят съгласно стандартите ISO 20022 и REST API, в съответствие с изискването на регулаторните технически стандарти (RTS).

За банките този канал е изцяло вграден в клиентската платформа за електронно банкиране и функционира лесно заедно с другите канали за достъп на клиенти (например EBICS, MCFT, онлайн банкиране). Вътрешната обработка при всички канали използва стандартизираните работни потоци, а клиентите могат да продължат да работят със съществуващите методи за оторизация.

Засилена сигурност при удостоверяване на клиента

Omikron има богата гама от утвърдени решения за сигурно удостоверяване на клиента, и всички те са съвместими с PSD2. Те включват:
• Цифров подпис, базиран на стандарта RSA, с различни чип карти / смарт токъни, ако това е необходимо
• Подписване на QR-код с използване на Vasco токъни
• Мобилно приложение за подписване

В допълнение, комуникационната платформа на Omikron има и обширни възможности за одит на операциите и запис на логовете, които отговарят на изискването за проследимост.