Careers at our team

.NET Developer

Повече от 3 години опит в проектиране и изграждане на информационни системи на базата на Microsoft платформа.Опит в използването на програмните средства и инструменти Microsoft Visual Studio .Net, MS Visual Studio Team Foundation Server (TFS).

Предимство за кандидата e познаването и практическия опит с някои или с всичките от следните информационни технологии:

Microsoft технологии: Microsoft .Net Framework, ASP.NET Forms, ASP.NET MVC, ASP.NET WebAPI, Microsoft Reporting Services, WCF, Windows Forms, .NET Core, ASP .NET Core

Database технологии: MS SQL, Oracle database

Други технологии: HTML+CSS, Bootsrap framework, JavaScript, JQuery, SOA, XML programming – DOM, SAX, DTD, XSchema, XPath, XSL/XSLT, LINQ.

Плюс за кандидата e и познаването на банковите стандарти като: SWIFT, SEPA, BISERA.

Отговорности:
∙ Разработка, внедряване на решения в съответствие с изискванията в рамките на проекта;
∙ Модифициране и отстраняване на грешки във внедрените системи;
∙ Работа в съответствие с установените в компанията, стандарти и процедури.

Фирмата предлага:
∙ Много добри работни условия и работа в млад екип;
∙ Динамична и интересна работа;
∙ Работа с най-модерните технологии и решения;
∙ Възможност за корпоративно обучение;
∙ Заплащане обвързано с резултатите;
∙ Трудов договор.

Кандидатствайте по тази обява на: sales@global.bg