Informatica анонсира резултатите от задълбочения анализ на Bloor Research относно решението им предназначено за управление на данните. Докладът е озаглавен Bloor InDetail Paper: Informatica Data Governance. Той отразява положителната оценка на анализаторите и основната роля, която решенията на Informatica имат във връзка с управлението на данните. Детайлният доклад обхваща редица продукти свързани с управлението на данните като Axon, IDQ (Informatica Data Quality), EIC (Enterprise Information Catalogue) и Secure@Source.

Ако цитираме източникът – „Най-голямата сила на решението на Informatica за управление на данните е, че то е цялостно… Това не може да се каже за почти никой друг вендор на подобни решения.“ Също така допълват, че „единствено Axon предоставя решение за управление с такива големи възможности ориентирано изцяло към бизнеса, а Каталогът за услуги и Secure@Source само допълват ползите от решението.“

В заключение – “Вземайки всичко в предвид, платформата за управление на данни на Informatica e значително по-добра от всички подобни решения и това я прави отлично средство за тръгналите по пътя на дигиталната трансформация.“

Пълният текст на доклада Bloor InDetail Paper on Informatica Data Governance е преведен на осем различни езика и може да бъде изтеглен от тук.