Партньори

Informatica е водещ доставчик на софтуер за интеграция на данни. Платформата на Informatica предоставя възможности за интегриране, мигриране, управление и архивиране на данни от системи, процеси и хора с цел да се гарантира автентичността на данните и да се дадат по-големи възможности за развитие на бизнеса.

Глобал Консултниг е оторизиран дистрибутор на Informatica за България повече от 10 години. Предлагаме софтуерните решения на Informatica, както и услуги по внедряване, обучение и поддръжка на продуктите на Informatica.

Omikron е основана през 1983 г. От тогава фирмата е лидер в доставката на решения за електронно банкиране в световен мащаб. Продуктите се използват в повече от 20 страни, на 17 езика вече 30 г. В тях са имплементирани повече от 200 национални и международни стандарти.

Дългогодишното ни съвместно партньорство и технологичния опит на Глобал Консултинг са ключов фактор за успешно внедрените системи на нашия пазар. Осигуряваме качествени услуги за поддръжка, обучения и интеграция на решенията на Оmikron.

EMC е част от новото търговско обединение с името DELL EMC. Те предлагат богата гама от решения за съхранение на данни, информационна сигурност, виртуализация, облачни решения и други продукти и услуги, които са предназначени за съхранение, управление, анализ и защита на големи обеми от данни.

Глобал Консултинг е един от първите дистрибутори на ЕМС2 в България. Партнираме си успешно повече от 15 години в областта на сторидж системите за съхранение, управление, виртуализация, архивиране и сигурност на данните. Предоставяме услуги по проектиране, инсталиране, пускане в експлоатация и поддръжка на тези решения.

Microsoft е основана през 1975 година и е първият по големина производител на софтуер и доставчик на услуги в областта на информационните технологии. Като дългогодишен партньор на Microsoft имаме опит в изграждане на решения в областта на бази данни, разработка на софтуер и внедряване на Microsoft технологии.

SAS е компания, производител на софтуер за бизнес анализи и услуги, както и най-големият независим доставчик на пазара на продукти за Business Intelligence. Тя е световно признат лидер от всички големи анализатори на ИТ пазара, каквито са Gartner, IDC и Forrester Group.

Партньорството ни със SAS e едно от най-новите и започна през 2013 г. Съвместно реализирахме проект за разкриване и предотвратяване на измами (Fraud Detection) предназначен за застрахователния сектор.

Cisco Systems е най-голямата компания в света, произвеждаща телекомуникационно и мрежово оборудване. Като дългогодишен партньор на Cisco Systems, имаме богат опит с решения отнасящи се до мрежова инфраструктура, LAN, WAN, Wi-Fi.

Unisys е американска ИТ компания, която решава сложните технологични предизвикателства на някои от най-големите световни корпорации и правителствени организации. Фирмата предлага решения и услуги в областта на системната интеграция, високотехнологични сървърни системи, софтуер за управление на облачни услуги, кибер сигурност и др.

Unisys e първият мeждународен партньор на Глобал Консултинг и вече имаме повече от 20 г. съвместна дейност в България. По линия на партньорството ни поддържаме редица крайни клиенти на територията на страната, като им предоставяме надеждни комуникационни решения и услуги.

OpenText е лидерът в Enterprise Information Management (EIM). Техните продукти позволяват на бизнеса да се развива много по-бързо, намалява оперативните разходи и намалява рисковете по сигурността и управлението на информацията чрез надграждане на бизнес представите и скоростта на изпълнение. Платформата OpenText Documentum доставя жизненоважния за бизнеса достъп до менажиране на съдържанието и контрол на вашите информационни източници. Captiva предоставя софтуерна платформа за конвертиране на хартиени документи в готови дигитализирани файлове.

Нашият опит с платформата Documentum и Captiva е доста дълготраен и датира от момента, в който то беше част от портфолиото на EMC Enterprise Content Management. През 2017 OpenText купи тези ресурси от EMC и ние респективно сключихме партньорски договор с OpenText.