Клиенти

Довериха ни се…

Референции

Изпълнителна Агенция Околна Среда

Глобал Консултинг изгради и внедри Националната информационна система за отпадъци (НИСО).

Системата позволява електронно водене на отчетност за дейностите с отпадъци и предоставянето на отчети за отпадъците, както и за продуктите след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. Изградени са образци за водене на отчетност, съобразени със закона за управление на отпадъците и действащите наредби.

НИСО е изградена съобразявайки се със спецификата на бизнес процесите и познаването на наредбите. По този начин системата е максимално гъвкава, с което значително се улеснява работата на всички потребители.

Веселина Рошлева, Ръководител проект, Началник отдел “Мониторинг на отпадъците”, ИАОС

Банка ДСК

Практическото приложение на внедреното от страна на Global Consulting решение на Informatica – ILM Data Archive предоставя комбинация от качества, които точно отговарят на поставените цели на Банка ДСК:

Подобряване на оперативната ефективност и съкращаване на разходите чрез пренасочване на неактивните данни на хардуер с по-ниска стойност на поддръжка.

Подобряване на процесите по взимане на решения и управление на компанията чрез по ефективен Business Intelligence.

Повишаване на надеждността на процесите чрез облекчаване работата на продукционата среда.

Превръщане на данните на компанията в ценен дълготраен актив.

Публикации:

Банка ДСК реши своите проблеми с архивирането на данни след внедряване на решение на Informatica

Георги Панайотов

Директор на дирекция „Хранилище на данни, анализи и отчетност“, Банка ДСК

Vivacom

С внедряване на решение на Informatica Vivacom постигна ускорение на BI между 5 и 6 пъти за отделните процеси.

VIVACOM винаги се е стремяла преди всичко към максимална ефективност във всеки едни от процесите, които въвежда, защото бързината, съчетана с качество, е основополагаща за реализацията на добрата услуга и качественото обслужване. Благодарение на  решението за Унифицирана интеграционна архитектура телекомът може да се похвали с повишена надеждност на процесите по анализ и рипортинг, намаляване на риска по всички нива на мениджмънт в компанията и не на последно място – подобряване на оперативната ефективност и по-ниски разходи.

Публикации:

С решение на Informatica, Vivacom постигна ускорение на BI между 5 и 6 пъти за отделните процеси

Иван Чолаков

ИТ Директор, Vivacom

Банка Пиреос България

Банка Пиреос България работи в тясно сътрудничество с Глобал Консултинг повече от 15 години. С нашите съвместни усиля въведохме успешно две важни софтуерни системи за нашата банка – Системата за местни плащания, включваща система за брутен сетълмент в реално време и Системата за международни плащания.

Наскоро приключихме и друг съвместен проект свързан с плащането на сметки за комунални услуги и задължения към общината. Така разширихме обхвата на нашите електронни услуги. Всички физически и юридически лица, които са се регистрирали да ползват WinBank могат да ползват тази нова функционалност.

Ралица Тотева

Директор на дирекция „Информационни технологии“, Банка Пиреос България

Afghanistan International Bank

Международната банка на Афганистан (AIB) е клиент на Глобал Консултинг вече над 10 години. За този период Глобал Консултинг внедри и непрекъснато подобрява и разширява функционалностите на публичния уеб сайт на банката. Ползваме и сме много доволни от системата за управление на клиенти и клиентски сметки на Глобал Консултинг.

Те внедриха и поддържат нашата интегрирана система CAMS – за управление на сметки и клиенти и он-лайн разплащания. Решенията на Глобал Консултинг подпомагат и улесняват бизнес процесите в банката. За нас Глобал Консултинг е партньор, на който може да се разчита.

Бариаалай Ноорзай

Старши мениджър Приложения, Afghanistan International Bank – AIB

Електроенергиен Системен Оператор

Работили сме с Глобал Консултинг по проекти за доставка на компютърна техника и софтуер за ЕСО. Проектите включват комплексна доставка, инсталация на софтуер и хардуер с високи технологични параметри, тестване в случаите на разработка на системи, конфигуриране и обучение на специализиран персонал.

Фирмата винаги спазва стриктно задълженията си, специалистите им работят координирано и професионално, с отлично познаване на техниката и програмните продукти. Това от своя страна осигурява безпроблемната работа на нашия персонал от всички нива. Мога да препоръчам Глобал Консултинг като надежден и коректен партньор.

Атанас Марин

Ръководител ИТ и Контрол, ЕСО ЕАД

Българска Търговско-промишлена Палата

Глобал Консултинг изпълни проект за цялостно технологично обновяване и оптимизиране на информационната система на БТПП – Единен доброволен търговски регистър (Еditar). Системата е оптимизирана, така че да отговаря на нарастващите натоварвания и да осигурява възможност за допълнително надграждане.

Подсистемата за публични услуги Edipub вече предоставя онлайн справки за търговски представителства и компании, подаване на документи за сертификати за произход и АТА карнети.

Внедрената функционалност осигурява преноса на данните за сертификати и АТА карнети в информационната система на Международната търговска камара.

Цветан Симеонов

Председател, Българска търговско-промишлена палата

Българска Банка за Развитие

Глобал Консултинг успешно изпълни проект за доставка на хардуер и софтуер, с цел техническото модернизиране и разширяване на съществуващата ИТ инфраструктура и подобряване на производителността на функционалността на системите намиращи се в ББР.

Стефан Кралев

Началник управление „Информационни технологии“, Българска банка за развитие