Услуги

Софтуерни решения

В Глобал Консултинг разбираме нуждите на всяка компания от модерни решения и вярваме в индивидуалния подход  към всеки клиент и всеки проект. Ние разработваме високотехнологични и иновационни софтуерни продукти, като прилагаме най-добрите методологии и стандарти наложени в софтуерната индустрия.

Експертизата ни е в изграждането на решения с модерен уеб и мобилен интерфейс, които се интегрират с различни информационни системи.

Повече от 20 години, екипът ни от висококвалифицирани IT специалисти осигурява решения за специфичните нужди на нашите клиенти от различни отрасли и браншове.

Системна интеграция

Портфолиото от услуги на Глобал Консултинг включва изпълнение на мащабни проекти за изграждане и внедряване на интегрирани софтуерни и хардуерни системи. В това число системи за архивиране и съхранение на информация, data center и мрежови технологии, внедряване на специализирани решения и платформи в банковия сектор.

ИТ поддръжка

Екипът на Глобал Консултинг се състои от сертифицирани специалисти в сферата на мрежови,  SAN и софтуерни технологии, които осигуряват непрекъсната поддръжка на системите на всички наши клиенти. Ето и някои от технологиите които поддържаме:

 • Dell EMC SAN / FC Technologies – Centera, vMAX, DataDomain, VNX, Clariion, Unity, XtremIO, Isilon
 • Dell EMC Software – Smarts, SourceOne, RSA, Documentum, Captiva, ESRS, Networker
 • CISCO Networking – Switches and Routers
 • Microsoft – SQL, Windows Server, Lync, Active directory, SharePoint, System Center
 • Informatica – Power Center, Data Archive, Data Quality
 • VMWare – Data Center Technologies (ESXi, vCenter, SRM, HA, Thin Clients)
 • OMIKRON MultiCash
 • GC Clouds – поддръжка на софтуерни решения на Глобал Консултинг

Интеграция на данни

В основата на този процес е методологията ETL(Extract, Transform, Load),  в която се дефинират източниците на данни, необходимите трансформации и обектите за зареждане.

Екипът от експерти на Глобал Консултинг разполага с богат опит във всички аспекти от интеграцията на данни:

 • Извличане на данни от различни източници – бази данни, опашки, структурирани и неструктурирани файлове
 • Трансформиране на данни от едни в други формати, включително трансформиране на неструктурирани в структурирани данни
 • Зареждане на данни в различни обекти – структурирани (бази данни) и неструктурирани
 • Анализ и профилиране на данни по зададени от потребителите критерии – разделяне на данните по групи спрямо определени признаци
 • Валидиране – почистване на данните спрямо определени критерии за качество

Проектите по интеграция на данни реализираме като прилагаме средствата на водещи производители като Informatica, SAS, SAP и др.

Бизнес анализ и управление на проекти

Глобал Консултинг осигурява професионални бизнес анализ консултации, базирайки се на най-добрите практики и методологии на Международния Институт по Бизнес Анализ (IIBA), Agile BA (OMEC) и Софтуерен Бизнес анализ (QAI Global Institute).

Ние можем да помогнем на Вашата организация с:

 • Идентифициране на бизнес нуждите
 • Извличане и анализ на изискванията
 • Преглед, анализ и дефиниране на бизнес процесите и работните потоци (workflows)
 • Идентифициране и анализиране на решения, които да отговарят на целите на бизнеса
 • Системен анализ
 • Съдействие при проектиране, разработване и внедряване

При управление на проекти, Глобал Консултинг работи в съответствие с доказали своята ефективност методологии на Project Management Institute (PMI) и Prince 2. За да протече успешно един проект, нашите сертифицирани специалисти могат да Ви помогнат с цялостно управление на проекта, което включва иницииране, планиране, изпълнение, контролиране и завършване.

Консултантски услуги и обучения

Глобал Консултинг предлага широк спектър от консултантски услуги в следните области:

 • Разработка на софтуер
 • Системна интеграция
 • Поддръжка на информационни технологии и изграждане на инфраструктура
 • Интеграция и управление на големи обеми от данни
 • Бизнес анализ и управление на проекти
 • Управление и оптимизация на ИТ процеси
 • ИТ Одити

Глобал Консултинг е с дългогодишен опит в провеждането на персонализирани обучения за работа със специализиран софтуер. Основната цел на обученията е да се предадат знания за съответния софтуерен продукт и да се осигури готовност на потребителите за самостоятелна работа с него. Методите на обучение включват: Презентация, Демонстрация, Упражнения (Практика), Въпроси и Отговори.