Сега не е момента да сме безучастни! Разбира се, ние сме фокусирани върху спазването на изискванията на директивата PSD2 и верния подход към незабавните плащания. Но нека не забравяме – регулаторът не е истинската причина за промяната, това е клиентът.

Новите услуги предлагани от технологичните компании, възможностите на съвременните мобилни устройства и появата на споделена икономика, повишават информираността на клиентите за новите възможности. Съответно техните очаквания от банките нарастват. Дългосрочната лоялност, на клиента към банката вече не е даденост. Предизвикателство за банките е да покажат, че са в крак с настоящите промени и достатъчно иновативни, за да претендират за място в тази нова среда. 

Днес, банките срещат три основни предизвикателства, свързани с очакванията на клиентите:

Отвореност

За да спазват изискванията на PSD2, банките трябва да осигурят добре документиран интерфейс към трети страни с достъп до информация за клиентски сметки и извършване на плащания. До планираното влизане в сила от септември 2019 г., този интерфейс трябва да бъде тестван, одобрен от местния регулатор и да е доказал, че предлага същото ниво на обслужване и ефективност като собственото онлайн банкиране на банката. Само че, една стратегия ориентирана към бъдещето, няма да спре само с този задължителен интерфейс за избрани услуги. Позиционирайте се като надежден партньор, като предложите допълнителни услуги, пряко или чрез трети страни. Предложете местни плащания или опция за директен дебит, например, финансови отчети или дори възможност клиента да има достъп до всички свои сметки през този нов интерфейс. Всичко това ще изпрати ясен сигнал, че вашата банка е пред конкуренцията

Бързина

Услугите в реално време се превръщат в норма. Незабавните плащания са само една инициатива, с която се очертават новите пазарни стандарти. Ясно е, че ако банките успеят да интегрират незабавни плащания в своето портфолио, това ще намали заплахата, от трети страни, които ще получат пазарен дял с подобни решения. Но банките също така ще бъдат оценявани и за това колко добре могат да предложат повече и разнообразни услуги в реално време, например онлайн баланси, уведомления, актуализации на валутни курсове.

Новаторство

Създайте единна точка за контакт, през която клиентите получават достъп до пълната гама банкови услуги, обогатени с външни информационни канали, и добавена стойност към предложението за клиента. Изберете дизайн, който позволява на потребителите да осъществят контакт чрез най-широк набор от електронни канали и устройва, по едно и също време. Като пример могат да ни послужат услуги за актуална финансова информация и борсови новини, карти с локация на клоновата мрежа, интерактивни услуги като чат или функция за видео идентификация. Постарайте се да обедините услугите в модерно, персонализирано дигитално изживяване, което с опростен и елегантен потребителски интерфейс интуитивно направлява всеки потребител през неговото клиентско преживяване.

Решенията на Omikron са ориентирани към бъдещето и дават възможност на нашите банкови партньори да бъдат отворени, бързи и иновативни. Комуникационната платформа на Omikron –  MultiCash е предназначена за максимална гъвкавост, така че клиентите да имат пълната гама опции за свързване към банката и да могат да ползват банковите продукти.  Платформата има отворен дизайн на всички нива: множество клиентски канали, безпроблемна интеграция с вътрешната система, мултибанков конектор и инфраструктура за интегриране на външни услуги и API. Платформата на Omikron предлага интегрирани услуги към централизирания портал, управляван от банката.

С правилната стратегия, ориентирана към бъдещето технология и готовност за иновации, банките могат да помогнат за оформянето на тези нови възможности и да намерят нови източници на постъпления.

Нека да посрещнем тези предизвикателства заедно!