масимо миазето

На 5 и 6 март 2019 г. Informatica бе домакин на семинар за най-престижните си партньори в Тел Авив. Сред поканените бяха и Сава Джендов – нашият Мениджър бизнес развитие и Александър Томов – нашият Специалист предварителни продажби на Информатика. Семинарът беше на тема повишаване качеството на сътрудничеството между отделите Продажби и Предварителни продажби чрез прилагане на успешните методологии, с които работи Информатика. На този семинар сред дискутираните теми бяха:

• Разбиране на клиента – разширяване на клиентски ориентираната система

• Разширяване на „Нагласата за развитие на процесите“

• Предаване на значението на ROI

На тази конференция присъстваха представители от Русия, Чехия, Унгария, Израел, Гърция, Полша, а Глобал Консултинг представляваше българската страна. Патроните на семинара бяха Регионалният директор на Източна Европа и Русия за Информатика Масимо Миазето  и домакините от Информатика Израел: Моти Садовски – Териториален акаунт мениджър, Израел и Балканите и Ларом Бар – Старши консултант решения